Παράθυρα που ανοίγουνε και κλείνουνε και ήχο δεν αφήνουνε.
Βλέπεις το 509 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα