Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Όταν τη ζητάμε, δεν μπορούμε να τη δώσουμε και όταν τη δίνουμε δεν μπορούμε να τη ζητήσουμε πίσω.
Βλέπεις το 482 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά