Κρυώνουν το καλοκαίρι και πράσινα φορούν παλτά. Μα μόλις πιάσει ο χειμώνας, μένουν γυμνά και τρώγονται ζεστά.
Βλέπεις το 368 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα