Κλέφτες μπήκαν στην πόλη και η μεν πόλη έφυγε οι δε κλέφτες συνελήφθησαν.
Βλέπεις το 352 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα