Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Και μακραίνει και ζαρώνει, τρύπα, τρύπα αίμα βγαίνει και ποτέ κακό δεν κάνει.
Βλέπεις το 337 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά