Έξω, έξω μαλακό, από μέσα χνουδερό και μέσα ένα κομμάτι φαΐ.
Βλέπεις το 272 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα