Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι
Βλέπεις το 1070 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά