Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πώς λέγεται ο χαπακωμένος σκύλος;
Βλέπεις το 1044 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά