10 αινίγματα

Ανθρώπου μέρους ειμί, ο και τέμνει με σίδηρος. Γράμματος αιρομένου, δύεται ήέλιος. Τι είναι;

Δύο αδέρφια μάλωναν κι ένα βουνό τα ξεχώρισε.

Είναι πολύ για έναν άνθρωπο, για δύο αρκετό και για τρεις τίποτα.

Λέξη που περιέχει 11 γράμματα και μπορεί να έχει και χιλιάδες.

Όλη μέρα σούρα σούρα και το βράδυ κρεμασούρα.

Ποιά φρούτα μας παρακινούν στη φλυαρία;

Ποίος εργάζεται παίζοντας;

Πώς λέγεται αυτός που λέει ότι έχει μικρή ζωή;

Σε ποια χώρα τα αυγά φέρνουν νύστα ;

Στρογγυλό σαν αυγό μακρύ σαν δρόμο.