10 αινίγματα

Αναίμακτος και άψυχος στον ουρανό ανεβαίνει.

Δύο αδέρφια μάλωναν κι ένα βουνό τα ξεχώρισε.

Έχουν 10 δάχτυλα και πόδι ούτε ένα. Τι είναι;

Θείος του Καραγκιόζη και βοσκός. Είναι άξεστος και αγαθός. Τσαρούχια και φουστανέλα φορεί και στο χέρι τη γκλίτσα κρατεί. Ποιος είναι;

Ο γαμπρός το βάζει κι η νύφη φωνάζει. Τι είναι;

Ποιά πόλη την έχουν τα παιδιά στη τσέπη τους;

Ποιο νησί αγαπούν οι φιλάργυροι;

Πως λέγεται η γυναίκα που έχει γεννήσει τρία παιδιά ;

Σουβλωτό, μπιμπικωτό, σε θηλυκού τρύπα μπαίνει.

Την ημέρα λαμποκόπι και τη νύκτα λαμποκόπι.

άλλα 10 αινίγματα τώρα