10 αινίγματα

Απέναντί σου πάντα με θωρείς, μα να με αγγίξεις δεν μπορείς.

Είμαι εγώ και τρέχω και πίσω δεν γυρνώ.Τι είμαι;

Είναι ένα πράμα που το έχουν όλα τα πράματα. Τι είναι;

Έχω τρία βόδια: το ένα τρώει και ποτέ δε χορταίνει. Το άλλο κοιμάται και ποτέ δεν ξυπνά. Το τρίτο φεύγει και ποτέ δε γυρνά. Τι είναι;

Ο γιος μου ο κοντοθόδωρος, με τα πολλά ζουνάρια.

Πλοίο μπρος και πίσω πάει κι ούτε ένα κύμα κάνει.

Ποιος είναι κείνος ο άνθρωπος με φλόγα στο κεφάλι όπου με τη φωνίτσα του τον κόσμο όλο ξυπνάει.

Πώς λέγεται εκείνος που γυρίζει γύρω από έναν άνδρα;

Στα δαχτυλα μας εχουμε 2 γραμματα. Ποια;

Τα λύνω κάθονται, τα δένω φεύγουν.

άλλα 10 αινίγματα τώρα