10 αινίγματα

Άσπαρτο κι αφύτευτο και στο σακί δεμένο.

Γεννημένη σε κουκούλι, μαθημένη από μικρούλι, να κουνάει με χαρά, τα δικά της τα φτερά. Τι είναι;

Έρχομαι φίλε από μακριά, κι αν είναι ορισμός σου, να χτίσω το σπιτάκι μου έξω από το δικό σου.

Έχω τρία βόδια: το ένα τρώει και ποτέ δε χορταίνει. Το άλλο κοιμάται και ποτέ δεν ξυπνά. Το τρίτο φεύγει και ποτέ δε γυρνά. Τι είναι;

Μια κυρά κατέβαινε, πέντε την αρπάξανε, στον τοίχο την κολλήσανε.

Περνάει μια πόρτα αλλά ποτέ δεν μπαίνει μέσα ούτε βγαίνει έξω.

Ποιός είναι ο καλύτερος φίλος του αλόγου;

Πώς λέγεται μια συζήτηση πάνω στο ζήτημα των συνόρων;

Σου τη δείχνω και τρομάζεις, σου τη βάζω και πονάς, σου τη βγάζω κι έχει χύσει, κι όμως έχει ωφελήσει.

Συχνά τις ακολουθούμε. Ποιες;

άλλα 10 αινίγματα τώρα