απο το 2009
Αρχικη Σπαζοκεφαλιές Οφθαλμαπάτες Γλωσσοδέτες ☰ Menu

10 αινίγματα

Άσπρη κότα ψοφημένη ζωντανά πουλιά πλακώνει.


Γιατί δεν χιονίζει δυο μέρες συνεχώς;


Έχω ένα εργανόπον και σκεπάζ όλεν την γην.


Με ποιό λουλούδι ασχολούνται πάντα οι δικαστές;


Πάντα είναι μεγάλο, όσο κι αν φαίνεται μικρό.
Ποιά δουλειά κάνουν οι άνθρωποι κλαίγοντας;


Ποιό μήνα οι άνθρωποι μιλάνε λιγότερο;


Πώς λέγεται το μαγαζί που πουλάει άλογα;


Σε ποιό πράγμα διαφέρουν οι πέτρες που είναι στα ποτάμια απ’ τις άλλες;


Τα βρίσκουμε μαζί με τις βίδες, μα τρώγονται κιόλας.


άλλα 10 αινίγματα τώρα