Καμαρωτές κυράδες πλέουν στα νερά, στα πλουμιστά ή στα άσπρα, φωνάζουν το παπά.


αινίγματα