Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Άγκαθο, καλάγκαθο καλαγκαθένιο το μαντρί και κόκκινα τα γίδια.
Αν παίξουμε μουσική με αυτά τα όργανα, δεν ακούγεται τίποτα.
Γιατί δεν χιονίζει δυο μέρες συνεχώς;
Ρόδι 
Τα όργανα της Χημείας
Γιατί μεσολαβεί η νύχτα