αινιγματα

Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Άσπρη κόρη ξανθομάλλα και γαλατερή σαν γάλα εκατό φιλιά της δίνω τα λεφτά και στα τελευταία την πετώ.
Γύμνια στέκ’ η κοπελιά μέσα στην ξεροβρουλλιά.
Δύο καρτάλια τρώγονται.
Το τσιγάρο
Η μυζήθρα στο τυροβόλι
ΧΕΡΟΜΥΛΟΣ