Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Αλευρωμένος ποντικός στη γειτονιά γυρίζει.
Έχω ένα κουτί κι έχει μέσα κατιτί, άμα βγει το κατιτί, τι το θέλεις το κουτί;
Λη και λη λη λη λη και έχει μάρμαρο πολύ.
Αλεύρι 
Το κεφάλι με το μυαλό
Η Πεντέλη


αινιγματα