Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Είναι το μόνο που αλλάζει, όταν το νερό γίνεται πάγος!
Κόκκινο σπίτι, κόκκινη η νοικοκυρά, άσπρες δούλες που κάνουν τη δουλειά.
Ό,τι βρω το καταστρέφω και αν πιω νερό, πεθαίνω.
ΤΙΜΗ 
Στόμα, γλώσσα και δόντια
Η ΦΩΤΙΑ