αινιγματα

Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Δυο κερνούν και ένας πίνει. Τι είναι;
Έχω δόντια μα δεν μασώ, τους ανθρώπους όμως βοηθώ.
Θα γίνουμε κόκκινοι αν κολυμπήσουμε στα νερά της.
Στήθη και μωρό
Το πριόνι
Η ερυθρά θάλασσα