Σύρε τη σωστή απάντηση δίπλα στο αίνιγμα !!! Παίξε με αινίγματα

Είναι δύο αδελφάκια κι έχουν ένα αφαλό.
Μ' αφαιρείς, και μεγαλώνω, με προσθέτεις, και μικραίνω, ό,τι εύρω καταστρέφω, κι αν πιω νερό, πεθαίνω. Τι είναι;
Με αυτό το φτερό δεν μπορούμε να ξεσκονίσουμε.
ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ 
Φωτιά
Το φτερό του αεροπλάνου


αινίγματα