Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την απάντηση μέσα από ανακατωμένα γράμματα.

Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την απάντηση μέσα από ανακατωμένα γράμματα.
         
         
         
         
         
Βοήθεια !!!

|
Πόδια δεν έχω κι όμως κινούμαι, η καρδιά μου χτυπάει σαν τη δικιά σου.


αινίγματα

Τα μεγάλα έντονα γράμματα είναι τα πρώτα γράμματα
Κόκκινο-1η λέξη
Μπλέ-2η λέξη
Πράσινο-3η λέξη
Μαύρο-4η λέξη
Πορτοκαλί-5η λέξη