> 
Αρχική 
Παιχνίι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
-1
Ανήρ με γεννά και πατήρ υπέρ φύσιν. Ζωήν καλεί με, και θάνατον προσφέρω. Τι είναι;

Φιλικά Sites :παροιμιεςκρεμαλαγια παιδιαψαρεμαθαλασσια αθληματα