Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
-1
Αυτό το εργαλείο πάντα πεινάει.
Το ρεύμα του ποταμού ή του αέρα Σβήνουν με λίγο νερό Η λίμα Η γλώσσα


αινίγματα