αινιγματα

Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
-1
Αν φωνάξετε το φως θα έρθει ένα ζώο. Ποιό;
το όνομα το “και” Το ρολόι Έλα-φος (το ελάφι)