Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
-1
Δέκα τραβούν, δυο κατουρούν.
Η Θεσσαλονίκη Αλέτρι   Σκιά Δυο χέρια που αρμέγουν