Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
0
Γιατί φταρνίζεται κανείς όταν είναι κρυωμένος;
Η κλώσα μα τα πουλάκια της Η ηχώ Δεν υπάρχει Γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς