Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
0
Ποιος παίρνει μισθό χωρίς να εργάζεται καμία μέρα ;
Βράχηκε Ο αέρας Ο νυχτοφύλακας Το βιβλίο