> 
Αρχική 
Παιχνίι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
0
Άσπρο είναι σαν τυρί, μα τυρί δεν είναι, στα λιβαδάκια περπατεί, μα αρνί δεν είναι.

Φιλικά Sites :παροιμιεςκρεμαλαγια παιδιαψαρεμαθαλασσια αθληματα