Παιχνίδι με αινίγματα. Βρες την σωστή απάντηση στο αίνιγμα.
Πρέπει να καταφέρεις να μαζέψεις 10 βάθμους!
Σκορ:
0
Ανεβαίνει, κατεβαίνει και στη ίδια θέση μένει. Τι είναι;
Το μαξιλάρι Το στόμα Το μολύβι Υπερήφανος


αινίγματα