Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζήτηση Αινιγμάτων...
Γούρνα μου πελεκητή μαρμαρένια και χυτή, που έχεις μαύρα ψάρια μέσα και γλυκό κρασί.
Βλέπεις το 1 ο αίνιγμα απο τα 13 που βρέθηκαν συνολικά


αινίγματα