Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζήτηση Αινιγμάτων...
Γριά δεν είναι καμπούρα έχει άνδρας δεν είναι, μουστάκια έχει στο παράθυρο κάθεται, τέσσερα πόδια έχει και όλα τα προσέχει.
Βλέπεις το 1 ο αίνιγμα απο τα 5 που βρέθηκαν συνολικά


αινίγματα